zondag 23 september 2012

Zeehelden

De zeventiende eeuw werd in Nederland voor een groot deel bepaald door oorlog. Eerst tegen Spanje, en na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 door de strijd tegen Engeland. De oorlog tegen Spanje werd grotendeels te land en ter zee uitgevochten, de drie opeenvolgende Engelse Oorlogen (1652-1654, 1665-1667 en 1672-1674) waren echte zee-oorlogen. De Nederlandse vloot was machtig, vaak was zij de Spaanse, Engelse en Franse vloot de baas. De namen van de kapiteins en bevelhebbers hebben een legendarische klank: Piet Hein, Maerten Tromp, Cornelis Tromp, Witte de With en Michiel de Ruyter.
Het aardige van het boekje Zeehelden van Ronald Prud'hommevan Reine is dat hij de grote lijn probeert te duiden: Het ontstaan van een zeeheldencultus, de rol van de verschillende admiraliteiten in deze ontwikkeling en het tastbare resultaat, de praalgraven die de in snel tempo sneuvelende zeehelden kregen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en andere steden.