zaterdag 29 oktober 2011

Dichter en secretaris

Den Haag in de zeventiende eeuw blijft een fascinerend fenomeen. Het is de stad waar de Staten-Generaal enkele keren per jaar bijeenkomen om beslissingen te nemen over het bestuur van het land. Maar het is ook de woonplaats van de Prins van Oranje, die door diezelfde Staten is ingehuurd om het leger en de vloot aan te voeren in de strijd tegen de Spanjaarden. Van 1625 tot 1647 was Frederik Hendrik de stadhouder die grote successen behaalde op het Spaanse leger. De dichter en componist Constantijn Huygens was die hele periode zijn secretaris. Daarna vervulde Huygens diezelfde functie voor Willem II en vanaf 1650 tot het einde van zijn leven diende hij Frederik Hendrik's weduwe Amalia van Solms als Raadsheer.
Huygens leefde van 1596 tot 1687 en maakte zo het grootste deel van de Hollandse Gouden Eeuw mee. Jacob Smit geeft in De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens een getrouwe weergave van Huygens' lange leven. Hij leunt daarbij sterk op de autobiografie over het eerste deel van zijn leven die Huygens omstreekt 1630 schreef, zijn duizenden gedichten en een late autobiografie. Het boek bevat een schat aan informatie. Het politieke en culturele leven in de Republiek en de rol van Huygens daarin worden uitvoerig geschetst. Het boek is echter ook wat vlak en eentonig. Smit laat na om sommige aspecten van Huygens' leven wat meer uit te diepen of te analyseren. Zo geeft hij veel anekdotische informatie over Huygens' omgang met de zogenoemde 'Muiderkring' rondom de dichter P.C. Hooft, maar duikt er niet verder in. Ondanks dit bezwaar en de ietwat verouderde stijl van schrijven - het boek dateert uit 1980 en Smit was toen al een oude man - is deze biografie zeker de moeite waard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten